Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, má zákazník možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní.

Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nesie náklady spojené s vrátením tovaru kupujúci.

Peňažné prostriedky vráti predávajúci spôsobom, aký si vyberie zákazník (treba uviesť vo formuláry) najneskôr do 14 dní, kedy kupujúci doručí oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Nie však skôr, ako bude vrátený tovar.

Postup odstúpenia od kúpnej zmluvy:

V prípade, že ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Formulár prosím vytlačte a pribalte k vracianému tovaru.

Tovar prosím starostlivo zabalte, pokial je možné, tak do originálneho obalu.

Zásielku nám, prosim odošlite, alebo osobne doneste na adresu: All4Drums, Karpatská 3, 81105 Bratislava.

Kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy

  • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa),
  • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (inear slúchadlá)

Postup pri výmene tovaru zakúpeného na kamennej predajni

  • Kupujúci osobne dopraví nevyhovujúci tovar do predajne, kde tovar zakúpil, a tam si vyberie iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote.
  • Tovar zakúpený v kamennej predajni možno len vymeniť za iný, dostupný na predajni v okamihu vrátenia.

Menu

Porovnať 0